Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího SNOW FOR FUN s.r.o., IČ: 24717665, DIČ: CZ24717665, se sídlem Zakšínská 8, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle C, vložka 168473 a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

  1. Záruční doba a záruční list Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, na škody vyplývající z funkčních vlastností a škody z nevhodného a neodborného používání produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.
  2. Reklamace Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
  3. Postup reklamace Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.snow4fun.cz, kontaktujte nás emailem na e-shop@snow4fun.cz nebo na tel. 602 207 620. Do tří dnů vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit.

Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování:

SNOW FOR FUN s.r.o.

Skicentrum Prosek

Prosecká 36, 190 00 Praha 9

Email: e-shop@snow4fun.cz

Tel.: 602 207 620 (v otevírací dobu provozovny Skicentrum Prosek)

  1. Vyřízení reklamace Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení prodávající vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.